EU:n Horizon 2021 rahoitushaut aukeavat keväällä 2021

Keväällä 2021 käynnistyvä Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimuksen ja innovoinnin rahoittamiseen Euroopassa. Seuraavien seitsemän vuoden ajan ohjelmasta rahoitetaan tutkimus- ja innovaatioprojekteja kaikkiaan 95 miljardilla eurolla. Ole ensimmäisten joukossa ja ota kaikki hyöty irti ohjelmasta! Suomenkielinen tietopaketti löytyy nyt osoitteesta www.horisonttieurooppa.fi.

Rahoitettavia toimintoja:

Yhteistyöprojektit

Suurin osa Horisontti Eurooppa -rahoituksesta myönnetään kansainvälisenä yhteistyönä toteuttaville projekteille. Temaattiset klusterit tarjoavat eri aihepiireistä etukäteen määriteltyjä hakuaiheita (call topic)

Pk-yritysten EIC accelerator -rahoitus

Pk-yritys voi hakea EIC Accelerator -rahoitusta yksin. Se on tarkoitettu merkittävän uutuusarvon omaavien innovaatioiden skaalaus- ja kaupallistamisvaiheen toimii

Tutkija koulutettavaksi yritykseen

Yritys voi osallistua ja saada rahoitusta Marie Skłodowska Curie -ohjelmasta (MSCA), kun se esimerkiksi palkkaa muualta Suomeen siirtyvän tutkijan t&i-projektiinsa.

Other news