Ressearch to Business - Rahoitusta tutkimuslähtöisen idean kaupallistamiseen valmisteluun. Haku 1/2021, DL 10.3.2021

Business Finland rahoittaa Research to Business -haussa julkisten tutkimusorganisaatioiden projekteja, joissa projektiryhmä valmistelee tutkimuslähtöisen idean kaupallistamista ja tekee kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Kaupallistamisen valmistelun tarkoituksena on selvittää tutkimusidean mahdolliset hyödyntämispolut ja auttaa valitsemaan lupaavimmat etenemisreitit ja -tavat, jotka voivat johtaa liiketoimintaan joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai jo olemassa olevassa yrityksessä.

Business Finlandin rahoitustaso on 70% hyväksytyistä kustannuksista.

Hakemusten arvioinnissa tarkastelemme seuraavia asioita:

 • Projektitiimin kokemus ja osaaminen erityisesti kaupallistamisesta, mutta myös kaupallistettavan idean alaan liittyvästä tutkimuksesta
 • Tiimin sitoutuminen kaupallistamisen edistämiseen
 • Liiketoiminnan skaalautuvuus
 • Tavoiteltavan liiketoiminnan suuruus
 • Projektin vaikutukset merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
 • Projektissa edistettävän teknologian tai osaamisen uutuus ja kypsyysaste
 • Projektisuunnitelmassa kuvattu kaupallistamispolku ja sen realistisuus: toimenpiteet, resursointi, väli- ja lopputavoitteet
 • Ohjausryhmän kokoonpano ja osaaminen

Lisäksi edellytämme, että

 • Hakijalla on riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi. Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.
 • Mikäli hakijaorganisaatiolla on oma tutkimusideoiden kaupallistamista arvioiva prosessi, edellytämme, että hakemus on prosessin arvioima ja hyväksymä.
 • Projektissa on aina tarkasteltava useita vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia.
 • Vähintään 40% projektin hyväksyttävistä kustannuksista käytetään kaupallistamisen valmisteluun.

Huomioimme arvioinnissa rahoituksesta kilpailevat muut hakemukset. 

Tutust tarkemmin hakuilmoitukseen Business Finlandin sivulta. 

Other news