RAHOITUSTA TEKOÄLY-YHTEISHANKKEILLE: EUREKA CLUSTERS AI CALL. DL 28.5.2021

Eureka-yhteistyön puitteissa toimivat teolliset klusterit (CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA3, SMART ja PENTA-EURIPIDES²) ovat avanneet yhteisen rahoitushaun tekoälyhankkeille.

Rahoituksella pyritään synnyttämään innovatiivisia ekosysteemejä, jotka tavoittelevat merkittävää taloudellista ja yhteiskunnallista vaikutusta tekoälyn eri sovellusalueilla. Rahoitus on mahdollinen konsortioille, joissa on vähintään kaksi osapuolta eri maista, käytännössä hankkeet ovat yleensä huomattavasti laajempia pitäen sisällään pk-yrityksiä, suuria yrityksiä ja julkisen tutkimuksen organisaatioita. Tyypillinen hankekoko on 2-8 M€, mutta myös pienemmät tai suuremmat hankkeet ovat mahdollisia. Hakuun osallistuu keskeisiä eurooppalaisia yhteistyömaita mukaan luettuna Turkki sekä Eurekan assosiaatiomaat Kanada, Etelä-Korea, Etelä-Afrikka ja Singapore.

Business Finland voi rahoittaa suomalaisosapuolia tälle hakukierrokselle osallistuvissa hankekonsortioissa. Rahoituksessa sovelletaan kansallisia rahoituskriteereitä mukaan lukien co-innovation -rahoituksen kriteerit. Haulle ei ole varattu erillistä rahoitusta, vaan hakemukset kilpailevat rahoituksesta muiden hankkeiden kanssa. Hankkeita valmistelevien suomalaisosapuolten tulee ottaa yhteyttä Business Finlandiin viimeistään kuukautta ennen haun määräpäivää, eli ennen 28.5.2021. Haku sulkeutuu 28.6.2021

Lue lisää Business Finlandin sivuilta.

Other news