Rakennamme yhteistyötä puolustusratkaisujen kehittämisessä

Business Tampere, yhteistyökumppaninaan XD Solutions, lähtee edistämään yhteistyötä puolustussektorin ja alueen muiden vahvojen toimialojen välillä. Konkreettisena tavoitteena on mahdollistaa alueen yritysten ja tutkimuslaitosten osallistuminen Euroopan Puolustusrahaston (European Defence Fund, EDF) hankkeisiin. Samalla kehitämme erityisesti Pirkanmaan alueen puolustusalan osaamista ja alueella toimivien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on myös laajentaa perinteisesti siviilipuolella toimivien yritysten teknologioita ja osaamista niin, että niiden tarjontaa ja osaamista voidaan kaupallisesti hyödyntää myös puolustusalalla.

 

Pirkanmaan alueella toimii useita turvallisuus – ja puolustusteollisuuden yrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä puolustusvoimien organisaatioita. Näiden lisäksi alueella toimii yrityksiä, joiden teknologiaa ja osaamista voitaisiin hyödyntää tulevaisuuden turvallisuus- ja puolustuskyvykkyyksien kehittämiseen. Haasteena on, että puolustussektori on perinteisesti ollut melko suljettu yhteisö kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Puolustusalan toimijaksi pääseminen vaatii alan tuntemusta, kokemusta ja oikeiden suhteiden luomista eri tahojen kanssa.

 

Pirkanmaan alueella toimivien yritysten ratkaisuja ja osaamista voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää laajemmin myös puolustusalalla. Tämä vaatii yritysten laajempaa yhteistyötä ja verkostoitumista erityisesti kansainvälisellä tasolla sekä puolustusalan erikoisosaamisen kehittämistä ja suhteiden luomista. Näiden teknologioiden ja osaamisen kehittäminen varmistaa yhtä lailla kilpailukyvyn sekä puolustusteollisuudessa että siviilipuolen ratkaisuissa. Osallistuminen EDF-hankkeisiin tukee myös yritysten kansainvälistymistä.

 

Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Pirkanmaan seudulla toimii useita yritysekosysteemejä ja klustereita, jotka kokoavat yhteen alueen avaintoimijoita.  Näistä ekosysteemeistä tässä nyt kuvattuun toimenpiteeseen liittyvät erityisesti alueen älykkäiden koneiden, autoteollisuuden, terveyden ja turvallisuuden ympärille rakennetut ekosysteemit. Business Tampere on myös vastuussa Pirkanmaan turvallisuusklusterin kehittämisestä.

 

XD Solutions on erikoistunut huipputeknologian ja puolustustarviketeollisuuden vaativien yhteistyö- ja kehityshankkeiden johtamiseen ja koordinointiin. XD Solutions tukee yrityksiä luomalla vahvoja kansainvälisiä verkostoja. XD Solutions on menestyksekkäästi muodostanut HX-hankkeen epäsuoraan teolliseen yhteistyöhön 30 toimijan konsortion, joka muodostuu puolustusalalla ja siviilisektorilla toimivista laite- ja järjestelmävalmistajista, teknologiayrityksistä sekä tutkimuslaitoksista. Osana konsortiota myös puolustusalan ulkopuoliset yritykset ovat saaneet yhteyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia puolustusteollisuuden alueella.

 

Nyt muodostettavan EDF-rahoitukseen tähtäävän verkoston rakentamiseen pääsee parhaiten mukaan ottamalla yhteyttä: Jarmo Puputti, XD Solutions, jarmo.puputti@xdsolutions.fi

 

Lisätietoja antavat:

Jarmo Puputti
XD Solutions
puh. 050-352 8740

Harri Ojala
Business Tampere
puh. 040-762 3784
Petri Nykänen
Business Tampere
puh. 040-806 2375

 

 

 

Other news