Tarjouspyyntö: TKIO -ympäristöjen avaamis- ja palvelumallien käsikirja

Business Tampere ja Tampereen ammattikorkeakoulu tuottavat ja edesauttavat uusien toimintatapojen kehittymistä. Tässä tarjouspyynnössä keskitytään valmistavan teollisuuden ja niitä palvelevien tahojen TKIO ympäristöjen avaamiseen. Tavoitteena on etsiä toimintatapoja yritysten, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten TKIO-ympäristöjen yhteiseen kehittämiseen ja avoimeen saatavuuteen.   Hankintamenettely Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa […]

The post Tarjouspyyntö: TKIO -ympäristöjen avaamis- ja palvelumallien käsikirja appeared first on Business Tampere.

Other news