Tarjouspyyntö: Älykkäät koneet ekosysteemin toiminnan pelikirja

Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edistävät uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupungin ekosysteemisopimushankkeeseen Älykkäät koneet –ekosysteemin kansainvälisen kärkiaseman kirkastaminen hankkeeseen, johon on myöntänyt  AKKE -rahoitusta projektin osarahoituksena Pirkanmaan liitto.    Hankintamenettely Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä. Hankinnan […]

The post Tarjouspyyntö: Älykkäät koneet ekosysteemin toiminnan pelikirja appeared first on Business Tampere.

Other news